TÌM VỀ CỘI NGUỒN
                                                                            DỰ ÁN TÌM VỀ CỘI NGUỒN DÒNG HỌ LÊ TỰ

                                                

Kính gởi quý bà con họ tộc Lê Tự tại Thanh Quýt, Kim Long, Hà Nội và Cổ Luu

Kính thua quý bà con:
Trong bữa com tối thân mật tại Đa Nẵng vào cuối tháng 5 năm 2008 với 15 bà con gồm đại diện các vị trưởng thượng và một số bà con trong họ Lê Tự chúng ta, tôi (Lê Tự Hỷ) đã đề xuất 3 dự án:
       I. Thiết lập một trang nhà điện tử (website) cho dòng họ Lê Tự để mọi bà con dòng họ Lê Tự ở bất kỳ đâu dù trong nước hay ngoài nước cũng có thể truy cập mà biết đuợc thông tin về dòng họ một cách nhanh chóng và tiện lợi. Trong website này gồm 3 phần :
           Phần 1. Cây gia phả họ Lê Tự từ ông Tiền Hiền Lê Tự Cuờng cho đến các hậu dệ sinh ra trong cac năm đâu thế kỷ 21. Cây gia phả này sẽ cho phép in ra theo bàng hệ hay trực hệ từ ông Tiền hiền cho đến bất kỳ thành viên nào cùa dòng ho, cho biết thế hệ của từng thành viên, trong thế hệ ấy thành viên này có bao nhiêu anh chị. Do đó hai nguời họ Lê Tự gặp nhau thì dễ dàng nhận ra vai vế thứ bậc của nhau. Cho biết cha, mẹ, anh chi em, con. Một ít thông tin cá nhân nếu thành viên đạt đuợc các thành tích đáng kể về văn, võ, vị trí xã hội, đáng làm gương cho con cháu,...Cho phép dễ dàng cập nhật tên của thành viên mới của ho Lê Tự vào cây gia phả.
          Phần 2. Sưu tầm các câu chuyện hay, tốt đẹp liên quan đến các tiền nhân của dòng họ, các thành tích của các thành viên trong dòng họ về văn , võ, có công với dòng họ, với quê huong, đất nuớc, viết lại để cho con cháu biết mà học tập về các thành tích vẻ vang cùa dòng họ, kể cả những kinh nghiệm mà con cháu cần phải tránh...
          Phần 3. Thông tin cập nhật hàng năm về :
                  a. Các thông tin đặc biệt của dòng họ mà cần phổ biến tới bà con
                  a. Chạp mã, tu sửa nhà thờ, mã Tiền hiền (có đóng góp tiền bạc bao nhiêu? ở đâu thì đóng cho ai...)
                  b. Quỹ khuyến học của ho Lê Tự : Đã hình thành từ nhiều năm nay và tổ chức tại nhà thờ họ Lê Tự hàng năm để tuyên dương thành tích học tập với mục đích khuyến khích, động viên việc học tập của con cháu dòng họ. Nay cần củng cố, phat huy tác dụng như thế nào ? Tổ chức như thế nào để  được sự quan tâm, giúp đở của tất cả bà con trong họ. Việc đóng góp kinh phí và quản lý quỹ như thế nào để quỹ được trường tồn với thời gian?
     
       II. Phiên âm tất cả các câu chữ hiện có bằng chữ Nho trong nhà thờ họ Lê Tự và mã ông Tiền Hiền, mã ông bà thân sinh ông Tiền hiền, ra chữ Việt Nam, dịch nghia, và viết lại thành câu văn chữ Việt Nam một cách súc tích. Phần chữ Việt Nam sẽ đuợc viết trên một tấm giấy nhỏ đính kèm theo bên duới câu chữ Nho. Hính ảnh của nhà thờ, mã ông Tiền hiên, mã ông bà thân sinh ông Tiền hiền và tất cả các các câu chữ đều đuợc đua vào website cả dòng họ.
 
      III. Ra phía bắc truy tìm gốc họ tộc từ các thế hệ truớc ông Tiền hiền cho đến nay.

       Bà con đã nhất trí là nên tiến hành 3 dự án do Hỷ tôi đề ra.

      Tạm thời : Mọi nguời có mặt trong bữa họp ấy đều là thành viên của BAN THỰC HIỆN Dự Án có tên : TÌM VỀ CỘI NGUỒN nầy.
      Riêng tôi sẽ liên lạc làm việc với bà con qua thu điện tử vì hiện nay phần lớn thời gian trong năm, tôi ở xa quê huong.

     Về Dự Án I, tôi đã phát họa sơ lược về cấu trúc dữ liệu cho cây gia phả, các thành viên trẻ của họ tộc có khả năng về máy tính sẽ lo viết chương trình để lập website, và hứa là sẽ cho biết kết quả so bộ trong vòng 2 tháng. Nhà giáo Lê Tự Nhạn cũng đã được phân công đảm trách Tổ sưu tầm, biên tập các câu chuyên liên quan đến dòng họ,v.v…
     Về Dự Án II. (thì tương đối đơn giản) Tôi đề nghị lấy máy anh kỷ thuật số chụp từng câu chữ Nho, rồi nhờ một chuyên gia am tường chữ Hán Nôm căn cứ vào các ảnh chụp ấy mà phiên dịch. 
    Về Dự Án III. Cần có nguời đi ra Bắc thực hiện chuyến điều tra tại thôn Đa Tốn, xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Duong nhu gia phả đa ghi.
     
      Để thực hiện được Dự Án cần phải có sự quan tâm, chung sức của mọi bà con trong họ tộc, đặc biệt là các thành viên trong BAN THỰC HIỆN DỰ ÁN mà trong đó có các thành viên vừa nhiệt tình, vừa có khả năng tài chính làm manh thường quân như Lê Tự Kiện v.v...
                                                                                                                                                          Lê Tự Hỷ
                                                                                                                                                80/23 Trần Quang Diệu
                                                                                                                                                Q.3 Tp Hồ Chí Minh
                                                                                                                                                Tel : (08)9310557
                                                                                                                                                Email :letuhy@yahoo.com
                                                                  ----------------------------------------

                                                    Báo Cáo  Chuyến Đi Điền Dã Đầu Tiên Ra Hải Duong:
      Ban đầu :Theo tinh thần buổi họp thì nhiều nguời trong buổi họp đều hăng hái muốn đi. Nhưng về sau, khi thực hiện chuyến đi thì vì nhiều lý do như bận việc, v.v..., hay không tin là còn manh mối tại Đa Tốn, Kiệt Đặc, Chí Linh, Nam Sách, Hải Dươn, nên chỉ còn Lê Tự Quảng và  tôi (Lê Tự Hỷ) ra đi vì nghĩ rằng do mơ hồ như thế cho nên cân phải đi điều tra.
      Hai chúng tôi ra đi từ Tp. Hồ Chí Minh.
     Tôi từ Tp Hồ Chí Minh bay ra Huế ngày 18 tháng 6. Tôi đã đến Kim Long thăm bà con  Lê Tự để báo với bà con về Dự Án Tìm Về Cội Nguồn. Tôi  đã đuợc các bà con gồm Lê Tự Hòa, Lê Tự Hùng, Lê Tự Huy và Lê Tự Biên đón tiếp niềm nở tại nhà thờ họ Lê Tự tại Kim Long, Huế. Hỷ tôi đa đuợc bà con giới thiệu các bức họa chân dung các vị tiền nhân họ Lê Tự từ Thanh Quýt ra làm quan tại Huế, tạo ra con cháu tại Kim Long Huế cho đến ngày nay, đuợc cung cấp các tấm ảnh chụp nhà thờ họ, chụp nghĩa trang họ Lê Tự tại Huế mà Trung Tướng Lê Tự Đồng đã chủ trì việc tạo lập và bà con đã về đây quy mồ mã từ ngài Lê Tự Khiêm ra Huế làm quan năm 1765 cho đến nay. Tôi cũng đã photocopy bản gia phả do các bà con ở Kim Long làm ra.

                                               Các ảnh chụp trước nhà thờ Lê Tự tại Kim Long :
   
          Anh 1              Anh 2           Anh 3
             Lê Tự Hùng-Huy-Hòa-Biên                       Lê Tự Huy-Hỷ-Hòa-Biên                    Lê Tự Hùng-Hỷ-Hòa-Biên  

                                                                     Trong một quán ăn ở Kim Long, Huế

                                       Anh 4                           Anh 5
                                             Lê Tự Hòa-Huy-Hùng                                          Lê Tự Hỷ-Hòa-Huy-Hùng


    Sáng ngày 21 tháng 6, tôi và một người bạn (anh Tôn Thất Quỵ), là một chuyên gia am tường chữ Hán Nôm được tôi mời đi để giúp đọc gia phả và bia mộ cổ, cùng bay ra Hà Nôi. Khi chúng tới sân bay Nôi Bài thì Lê Tự Quảng , đã bay từ Tp Hô Chí Minh ra Hà Nội đêm 20 tháng 6, đón chúng tôi và cùng đi luôn về Hải Dương. Như vậy ba chúng tôi : Lê Tự Quảng, Hỷ tôi và anh Tôn Thất Quỵ đã đến Hải Dương vào chiều ngày 21 tháng 6 năm 2008.
      Theo trong gia phả tại Thanh Quýt thì ông Tiền Hiền chúng ta có quê quán tại thôn Đa Tốn, làng Kiệt Đặc, xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Nhưng tại Huyện Chí Linh hiện nay chúng tôi không tìm thấy thôn Đa Tốn. Còn xã Kiệt Đặc thì đã đổi tên thành xã Văn An vì cụ Chu Văn An đã về nơi đây dạy học sau khi từ quan. Hiện còn 3 làng là Kiệt Đặc, Kiệt Đặc Thuợng, và Kỳ Đặc thuộc xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
      Trước tiên, chúng tôi tới làng Kỳ Đặc, nơi đây không có người họ Lê. Rồi chúng tôi tới làng Kiệt Đặc Thượng, và đã được ông trưởng tộc họ Lê Văn ở đây là ông Lê Văn Chúc tiếp đón niềm nở. Ông cho biết trong làng có khoảng 100 hộ họ Lê, nhưng toàn là Lê Văn, chứ không ai là Lê Tự . Ông là đời thứ 13 và cũng không rõ tổ tiên từ đâu tới vì không còn gia phả, chúng tôi xin thăm mô cộ cổ để đọc bia thì ông cho biết bia mộ cổ cũng bị chiến tranh làm hư nát cả không còn gì  ngoài ngày giỗ, chúng tôi xin thăm nhà thờ họ, ông cho biết nhà thờ họ cũng không còn, chúng tôi xin xem đinh làng, ông cho biết đinh làng mới làm lại năm 2005 và không có vết tích gì ngày xưa để lại.

      Anh 11            Anh 10              Anh 15        
      Ông Lê Văn Chúc, Trưởng tộc               Trưởng tộc Lê tại làng Hữu Lộc                Ông Lê Văn Sính, Trưởng tộc Lê
          Lê làng Kiệt Đặc Thượng                           và Lê Tự Hỷ (phải)                          tại Nam Sách và Lê Tự Quảng (trái)

                                                 Anh 14              Anh 17
                                                   Lê Tự Hỷ và ông Lê Văn Sính         Anh Tôn Thất Quỵ, Chuyên gia Hán Nôm (phải)
 
   Ông cũng cho biết ở làng Kiệt Đặc (còn gọi Kiệt Đông)thì chỉ có vài hộ họ Lê và mới đến vài đời nay nên không  phải là những bà con dòng Lê Tự mà chúng tôi đi tìm, nên chúng tôi không tới làng Kiệt Đặc. Nhưng ở làng Hữu Lộc trong xã Văn An cung có nhiều hộ họ Lê, nên chúng tôi tới đó. Ông truởng tộc  họ Lê tại Hữu Lộc cho biết trong họ của ông không ai là Lê Tự và bà con họ Lê của ông từ huyện Nam Sách qua đây đuợc 7 đời. Ông cho biết, ở Nam Sách, tại nhà ông trưởng tộc Lê Văn Sính thì có một tấm bia cổ mà không biết ghi cái gì trong đó. Chúng tôi bèn tìm đến Nam Sách và tìm đến nhà ông Lê văn Sính noi có tấm bia cổ vào khoảng 8 giờ tối. Ông Sính tiếp chúng tôi rất niềm nở, bắt dây dẫn điện ra vườn cho chúng tôi đọc bia ,mà ông nói lâu nay không trong đó biết viết gì, chỉ biết cha ông để lại cho nên tìm về lập nhà bia dựng lên sau bao nhiêu năm bị vứt bỏ qua các thăng trầm của lịch sử. Chúng tôi đọc văn bia thì biết bia chỉ là tấm bia do nguời con lập nên để ghi công đức của cha mình, mà không ghi xuất xứ của dòng họ, không ghi ngày tháng và cũng không ghi tên người lập bia. Chúng tôi trở về Ha Nôi khuya đêm đó, với tâm tình là chưa tìm ra chính xác xuất xứ của ông Tiền Hiền.
 
       Trong chuyến đi này, tại Hà Nội, tôi cũng đã đến thăm ông bà Trung tuớng Lê Tự Đồng , hai vị đã già yếu . Tối hôm đó, tôi đã mời các bà con gồm ông Lê Tự Do, và các anh Lê tự Hoài Nam, Lê Tự Thành tới để nói lên Dự Án Tìm Về Cội Nguồn và trao đổi ý kiến.

                                                          Vài tấm hình tại nhà ông bà Trung Tướng Lê Tự Đồng
            Anh 51           Anh 53         Anh 54
                     Ông bà Lê Tự Đồng                            Ông bà Lê Tự Đồng                Ông bà Lê Tự Đồng, Lê Tự Hoài Nam
                  và Lê Tự Hoài Nam (trái)                         và Lê Tự Hỷ (trái)                                 và Lê Tự Hỷ

                                                                             Trong một nhà hàng tại Hà Nội

         Anh 55    Anh 56   Anh 57   Anh 58  
          Lê Tự Hoài Nam-Lê Tự Thành            Lê Tự Do - Lê Tự Hỷ              Lê Tự Hoài Nam-Thành-Do         Lê Tự Hoài Nam-Thành-Do-Hỷ
               
 Tôi cũng đã nhận được bản sao gia phả của bà con Lê Tự ở Hà Nội do anh Lê Tự Hoài Nam cung cấp. Phần gia phả này cũng như phần gia phả hiện có taị Kim Long thì quá so lược, không có đủ các bàng hệ từ ngài Lê Tự Khiêm ra Huế làm quan cho đến nay.


     Sau khi về lại Saigòn thì tôi đuợc người cháu là Nguyễn Văn Đoàn (nguyên là Truởng khoa Sử trường Đại Học Đa Nẵng) cho biết là quyển sách Tên Làng Xã Việt Nam Đầu Thế Kỷ XIX (từ Ngệ An trở ra), của Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, in năm 1981, có các thông tin về Đa Tốn và Kiệt Đặc nhu sau:
     1. Đa Tốn :
        a. xã Đa Tốn thuộc tổng Đa Tốn, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc
        b. Tổng Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, xứ Kinh Băc
    2. Kiệt Đặc:
        a.xã Kiệt Đặc thuộc tổng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, phủ Nam Sách, trấn Hải Duong.
        b. xã Kiệt Đặc Thượng thuộc tổng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, phủ Nam Sách, trấn Hải Duong
        c. xã Kỳ Đặc thuộc tổng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, phủ Nam Sách,trấn Hải Duong
        d. tổng Kiệt Đặc thuôc huyện Chí Linh, phủ Nam Sách, trấn Hải Duong.

   Như vậy, tài liệu trên cho biết không hề có thôn (hay làng) Đa Tốn tại tỉnh Hải Duong. Điều này trùng hợp với kết qủa của chuyến đi điền dã vừa qua của chúng tôi, vì các cụ mà chúng tôi gặp ở các làng Kỳ Đặc, Kiệt Đặc Thuợng, Hữu Lộc thuộc xã Văn An (tổng Kiệt Đặc cũ) đều không hề biết tên Đa Tốn . Vậy có thể tạm rút ra một kết luận như sau:
     Tiền nhân của ngài Tiền hiền Lê Tự Cường ra đi vào Nam từ xã Kiệt Đặc (mục 2.a), nay là làng Kiệt Đặc xã Văn An (chứ không phải Kiệt Đăc Thuợng hay Kỳ Đặc), và rất có thể tiền nhân của ngài đã từ Đa Tốn tới Kiệt Đặc, rồi từ Kiệt Đặc ngài đã vào Nam.
      Rất tiếc là trong chuyến đi vừa qua, chúng tôi lại không tìm hiểu ở làng Kiệt Đặc  do nghe lời cụ Lê Văn Chúc ở Kiệt Đặc Thuợng nói là ở Kiệt Đặc hiện có rất ít hô họ Lê, và họ mới tới được ít đời nay, cho nên không phải là hậu duệ của dòng họ mà chúng ta tìm.
     Vậy đề nghị : Thực hiện một chuyến tìm hiểu các họ Lê ngay tại làng Kiệt Đặc, xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Duong. Xin xem gia phả, mồ mã, nhà thờ họ, đinh làng. Xem thử có họ Lê nào đã từ Đa Tốn tới Kiệt Đặc. Nếu có như thế thì đúng là tiền nhân của ngài Tiền Hiền chúng ta. Chúng ta cũng nên truy tìm về Đa Tốn, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc. Điều lưu ý là sau khi đã định cư tại Quảng Nam thì ngài Tiền Hiền Lê Tự Cường về Bắc hốt hài cốt thân phụ là ngài Lê Tự Lịnh vào chôn tại Thanh Quýt và ngài Lê Tự Ỷ (em ruột ngài Lê Tự Cuờng) hốt hài cốt thân mẫu là ngài Nguyễn Thị Ý vào chôn ở Cổ Lưu . Vậy phải chăng tiền nhân chúng ta từ Đa tốn mới tới Kiệt Đặc được một hai đời thì vào Nam ?
    Đề nghị các bà con ở Kim Long như các anh Lê Tự Hùng. Lê Tự Hòa, Lê Tự Huy,..., vận động các bà con còn trẻ hiện ở Hà Nội như các anh Lê Tự Hoài Nam, Lê Tự Thành, thực hiện chuyến tìm hiểu này tại làng Kiệt Đặc xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Duong và cũng nên đến tìm hiểu tai Đa Tốn, Gia Lâm, Thuận An, Kinh Bắc mà ngày nay chỉ cách trung tâm Tp. Hà Nội chưng vài chục cây số ...
     Sau khi quy bà con ở Hà Nội tìm hiểu được manh mối rồi thì chúng ta sẽ thực hiện một chuyến đi cuối cùng để xác quyết cội nguồn của dòng họ Lê Tự.
   
    Tuy nhiên, làm việc gì thì ngoài nhiệt tình ra, còn cần phải có kinh phí. Chúng ta nên suy nghĩ cách tạo một quỹ cho Dự Án nầy.

   Quỹ này không những để giúp chi phí các chuyến đi tìm cội nguồn mà còn giúp viết chương trình máy tinh, phiên âm dịch chữ Nho, viết gia phả, sưu tầm viết các câu chuyện về dòng họ...để lập website họ Lê Tự, nhập dự liệu vào trang web, cập nhật thông tin cho trang web, và quản lý lâu dài wesite nầy. 

  Riêng phần gia phả viết trên giấy thì tôi xin đề nghị thêm mây điểm nhu sau:
     1. Tìm lại cho được bản gia phả viết bằng chữ Hán Nôm mà ông Lê Tự Công đã dùng để viết lại bản gia phả bằng chữ quốc ngữ năm 1986.
     2.  Những Chi, phái nào trong họ Lê Tự hiện có gia phả , xin cho một bản sao, đặc biệt các bản gia phả bằng chữ Hán Nôm , làm trước bản của ông Lê Tự Công chuyển ra chữ Việt Nam năm 1986. Tôi đã đuợc anh Lê Tự Cường cho một bản gia phả chi hai, phái hai lập năm 1973. Tôi cũng đã photocopy bản gia phải bằng Quốc ngữ và một bản bằng chữ Hán Nôm do các bà con Kim Long cho mượn. Tôi đã nhờ người dịch bản chữ Hán Nôm ra Quốc ngữ và đã gởi tặng một bản sao của bản dịch nầy tới bà con Kim Long.
     Nếu có đủ các bản gia phả chi, phái ấy thì chúng ta có thể ráp lại, đối chiếu, tìm ra được chỗ nghi là sai sót trong bản gia phả do ông Lê Tự Công làm ra năm 1986. Từ đó sẽ có được bản gia phả đáng tin cậy nhất của dòng họ chúng ta.
    3.. Các bà con ở Kim Long và Hà Nội làm lai gia phả đầy đủ (cả bàng hệ) từ ngài Lê Tự Khiêm trở xuông tới nay (phần bà con ở Hà Nội là một phần của bản gia phả tại Kim Long). Bản gia phả này sẽ được ráp vào bản gia phả họ Lê Tự ở Thanh Quýt qua vị trí của ngài Lê Tự Khiêm.(ra Huế làm quan từ năm 1765)
  4. Đề nghị liên lạc với các bà con họ Lê Tự ở Cổ Lưu là hậu duệ của ngài Lê Tự Ỷ, em ruột của ngài Tiền Hiền Lê Tự Cuờng, để xin bản gia phả từ ngài Lê Tự Ỷ trở xuống tới nay và sẽ ráp bản gia phả này với bản gia phả Lê Tự tại Thanh Quýt qua vị trí của ngài Lê Tu Ỷ.
     Hiện nay, hâu duệ của ngài Lê Tự Ỷ có các vị như ông Lê Thế Tiệm (Trung Tướng Bộ Công An), ông Lê Minh Ánh (bí thư kiêm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam) ,v.v...
                                                                                                                                              Tp. Hồ Chí Minh, cuối tháng 6 năm 2008
                                                                                                                                                               Lê Tự Hỷ

   Thông tin :
     1.Trên đuờng trở về Tp Hồ Chí Minh, Tôi qua điện thoại đã nói sơ lược kết qủa của chuyến đi Hải Dương với các bà con ở Kim Long (anh Lê Tự Hùng, Lê Tự Hòa, Lê Tự Huy).
     2. Tôi cũng đã nói sơ lược chuyến đi với bà con ở Thanh Quýt qua buổi gặp với anh Lê Tự Cường và Lê Tự Hưng tại Đa Nẵng.
     3. Anh Lê Tự Hùng ở Kim Long đã báo cho tôi biết là bà con họ Lê Tự ở Kim Long sẽ tổ chức vào thăm nhà thờ, mã ngài Tiền hiền Lê Tự và đình làng Thanh Quýt vào sáng chủ nhật, ngày 29 thâng năm 2007. Tôi đã báo tin lại với anh đại diện trưởng tộc Lê Tự Xuyên ở Thanh Quýt, các anh Lê Tự Cường, Lê Tự Hung,… và đặc biệt Lê Tự Kiện để chuẩn bị đón tếp bà con. Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2008, đoàn bà con họ Lê Tự ở Kim Long gồm 82 người do các anh như Lê Tự Hùng (Nguyên Cục Truởng Cục Điện Than Việt Nam) dẫn đầu đã đền Thanh Quýt và đa được bà con họ Lê Tự tại Thanh Quýt tiếp đón ân cần. Đoàn đã lễ bái tại nhà thờ họ Lê Tự, lăng mô ngài Tiền hiền Lê Tự Cuờng, và viếng thăm đinh làng Thanh Quýt (vừa mới khánh thành ngày 21 thạng năm 2008). Bà con Lê Tự ở Kim Long đã gặp gở, tâm tình với bà con Lê Tự ở Thanh Quýt trong tình huynh đệ, gia tộc và đã cùng dự bữa cơm trưa thân mật với bà con Lê Tự tại Thanh Quýt.
               Đây quả là một  dịp gặp gở quý và hiếm giữa bà con họ Lê Tự tại Kim Long, Huế với bà con Lê Tự tại Thanh Quýt, tiếp nối truyền thống đoàn kết giữa bà con và truyền thống nhớ ơn tổ tiên của con cháu họ Lê Tự. Cuộc họp mặt nầy có thể mở đầu khôi phục lại cái truyền thống tốt đẹp là mỗi năm con cháu họ Lê Tự nên về dự một buổi tế lễ tại nhà thờ họ Lê Tự tại Thanh Quýt, viếng lăng mộ ngài Tiền Hiền. Chúng ta sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề nầy.
              Một số bà con đã tích cực góp phần tạo thành công cho cuộc gặp gở này như các anh Lê Tự Hùng, (Kim Long), Lê Tự Minh (Kim Long, đang sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh),... và anh Lê Tự Kiện,… (Thanh Quýt, một mạnh thường quân của họ Lê Tự và của làng Thanh Quýt) đáng được bà con họ Lê Tự biết ơn về sự đóng góp công sức, phương tiện và tiền bạc cho các việc chung của dòng họ.

                                                                                                                                                Tp Hồ Chí Minh, ngày 1 thang 7 năm 2008
                                                                        
                                                                                                                                                                           Lê Tự Hỷ