9.57.42.5 Lê Tự Tài
         Vợ con : Không rõ
         Xem cây gia phả của cha : 8.42.38.5 Lê Tự Đàm