9.55.42.3 Lê Tự Tân
         Vợ con : Không rõ
         Xem cây gia phả của cha : 8.42.38.5 Lê Tự Đàm