9.44.18.8 Lê Tự Vô Danh
            Vợ con : .
            Xem cây gia phả của cha : 8.18.24.1 Lê Tự Khiêu