9.21.10.4 Lê Tự Hết
          Vợ con :Không rõ
          Xem cây gia phả của cha : 8.10.12.1 Lê Tự Thôi