11.4.4.1 Lê Thị Lựu
Chồng con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.4.7.2 Lê Tự Cho