11.25.11.1 Lê Tự Am
Vợ con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.11.15.1 Lê Tự Am