11.24.10.10 Lê Thị Trốn
Chồng con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.10.13.1 Lê Tự Thọ