11.23.10.9 Lê Thị Út
Chồng con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.10.13.1 Lê Tự Thọ