11.22.10.8 Lê Thị Triều
Chồng con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.10.13.1 Lê Tự Thọ