11.21.10.7 Lê Thị Lựu
Chồng con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.10.13.1 Lê Tự Thọ