11.19.10.5 Lê Thị Lý
Chồng con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.10.13.1 Lê Tự Thọ