11.14.5.9 Lê Thị Hiên
Chồng con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu