11.13.5.8 Lê Thị Sân
Chồng con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu