11.12.5.7 Lê Thị Gắng
Chồng con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu