10.9.7.7 Lê Thị Nghệ
     Chồng con :
     Xem cây gia phả của cha : 9.7.2.1 Lê Tự Bế