10.55.46.4 Lê Tự Kỳ
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.46.20.1 Lê Tự Khuê