10.42.37.3 Lê Tự Vô Danh
         Vợ con : Khong rõ
         Xem cây gia phả của cha : 9.37.18.1 Lê Tự Ngân