10.207.133.8 Lê Tự Quan
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.133.88.1 Lê Tự Lang