10.199.131.2 Lê Tự Ngơ
        Vợ con : Không rõ
        Xem cây gia phả của cha : 9.131.87.1 Lê Tự Ngỗng