10.196.129.6 Lê Thị Phát
       Chông con : Dâu họ Trương Công
       Xem cây gia phả của cha : 9.129.77.1 Lê Tự Nết