10.177.116.5 Lê Thị Đặng
       Chồng con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.116.69.4 Lê Tự Diệu