10.153.87.4 Lê Tự Vô Danh
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.87.57.6 Lê Tự Thôi