10.143.82.5 Lê Tự Vô Danh
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.82.57.1 Lê Tự Hội