10.138.81.2 Lê Tự Ngữ
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.81.50.5 Lê Tự Ý