10.137.81.1 Lê Tự Ưng
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.81.50.5 Lê Tự Ý