10.131.79.4 Lê Tự Giai
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.79.50.3 Lê Tự Trừng