10.102.65.4 Lê Tự Vô Danh
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.65.46.1 Lê Tự Sanh